Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi Problem: Bugüne kadar birçok farklı disiplin tarafından incelenen kültür olgusu, küreselleşen dünyanın dinamik değişkenleri arasındaki yerini ve önemini korumaktadır. Farklı kültürlerin birbirleri ile karşılaşma ve temasa geçme sıklığını arttıran küreselleşme süreci, kültürler arasındaki farklılıkların dikkate alınmasını, anlaşılmasını ve…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi

  Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi Problem sorusu: Bu çalışma, “İnternetin gazetecilik alanında etik açıdan nasıl bir etkisi vardır?” araştırma sorusuna dayanmaktadır. Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de en sık ziyaret edilen internet gazetelerinde kullanılan reklamların habercilik etiği açısından değerlendirilmesini amaçlanmaktadır. Önem: Bu çalışma, reklamların kullanılma…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 2: Eleştirel Yaklaşım

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 2: Eleştirel Yaklaşım Problem: İnsan eylemliliğinin felsefi ve ahlaki boyutlarını kendine hareket noktası olarak belirleyen etik teorisi, bir edimi (fiili, davranışı) ‘iyi’, ‘doğru’, ‘güzel’, ‘kabul edilebilir’ yapan niteliksel koşulları sorgulamaktadır. Ancak, günlük yaşam pratiklerinin bir eylemi ödev, görev, sorumluluk, tercih ya da izin olarak açığa çıkaran…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 1: Sosyal Medya ve Anket Çalışması

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 1: Sosyal Medya ve Anket Çalışması Problem: Sosyal medya platformları iletişimin birçok alanında farklı işlevler için kullanılmaktadır. Sanat etkinliklerinin duyurumunda bugün sosyal medya vazgeçilmez bir iletişim kanalı haline gelmiştir. Sanat etkinliklerinin geniş kitlelere tanıtımı ve duyurumu adına yapılan iletişim çabaları, başta sosyal medya olmak üzere yeni…

Ajans haberciliğine iyi bir örnek: AP’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmayla ilgili haberi

Haber ajansları, habercilik ve uluslararası iletişimde önemli bir görevi üstleniyor. Medyaya haber ve haberi tamamlayıcı materyaller sağlayan ajanslar, kitle iletişim araçları dışında şirketlerin, devlet kurumlarının, uluslararası örgütlerin bilgi ve enformasyon için başvurduğu vazgeçilmez kuruluşlardır. Ajanslar ve ajansların geçtiği haberler (hele uluslararası üne sahip AP, Reuters, AFP gibi köklü ajanslar ise) güvenilir olmakla da bilinirler. Bunu…

İletişim Tarihi 2 – Tipografik Kültür (Sunum)

Yrd. Doç. Dr. Javanshir Gadimov, Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1. Sınıf Medya ve Toplum dersi için hazırladığım İletişim Tarihi sunumunun ikinci kısmı.

Mutfaktaki gaz ve duman alarmı neden çalar?

  Soru çok basit mutfaktaki gaz ve duman alarmı neden çalar? Cevabı da çok basit olması lazım. Ocakta yemek yanıyordur ve alarm çalar. Ya da süt taşmış ve ocak söndüğü için gaz alarmı çalmaya başlamıştır. Hayır bunlar ne kadar rasyonel ve beklenen cevaplar ise de bizim sitede ve evde durum hiç böyle değil. Oturduğum Gaziantep’teki…

Oscar’ı geri çeviren aktör: Marlon Brando

  Marlon Brando, daha çok Baba (Godfather) filmindeki Don Vito Corleone rolü ile bilinir. Bu film aynı zamanda Brando’ya ikinci defa “En İyi Erkek Oyuncu” Akademi Ödülü’nü (Oscar) getirmiştir. 1973 yılında yapılan törende Brando ödülü almamış, hatta törene bile gelmemişti. Bunun yerine kendisini temsilen törene Amerikan yerlileri aktivistlerinden Sacheen Littlefeather’i göndermişti. Apaçi olan Sacheen Littlefeather,…