Kitabınızla ilgili inceleme yazısı ister misiniz?

KİTABINIZLA İLGİLİ İNCELEME YAZISI İSTER MİSİNİZ? Dört yıldır “Okuduğum Kitaplar” bloğunda kitap eleştirisi/incelemesi/yorumu/değerlendirmesi yazıları yazıyorum. Bloğumdaki yazıları beğendiyseniz ve sizin de kitabınızla (roman, öykü, araştırma ve sair) ilgili bir yazı kaleme almamı isterseniz bana buradan ulaşabilirsiniz. Tabii kitap ve edebiyat ile ilgili yazılarım bu blogdakilerle ilgili sınırlı değil. Yaklaşık üç yıldır da aktif olarak EdebiyatHaber.net sitesine…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Örnekler)

  Yrd. Doç. Dr. Javanshir Gadimov, Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Bilimsel bir çalışma planı yaparken hangi yöntemin uygulanacağı üzerinde önemle durulmaktadır. Aynı zamanda bilimsel bir çalışmayı hem yazarken, hem de okurken ilk önce bu çalışmanın problemi nedir, amacı ve önemi belirtilmiş midir, hipotezi var mıdır, yöntemi, örneklemi ve veri işleme araçları nelerdir diye…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 7: İçerik Analizi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 7: İçerik Analizi Problem: Propaganda toplulukları etkileme aracı olarak; onların duygu düşünce davranış ve hareketlerini etki altında tutabilmeyi, değiştirmeyi amaçlamaktadır ve örgütlü inandırma etkinliği olarak da tanımlayabileceğimiz propaganda çeşitli inandırıcı ya da ikna edici araçlarla fikirlerin ve değerlerin yayılmasını sağlamaktadır. Medya yapısı gereği kitlelere çok hızlı…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi Problem: Dijitalleşme ve iletişim teknolojileri arasındaki etkileşim hızla artmakta; değişen çağ yeni bir pazarlama alanı, kullanıcı yapısı ve yeni reklam biçimlerini karşımıza çıkarmaktadır. Dünyada internet ve dijital teknolojiyi en çok kullanan kesimin gençlerden oluşması, 2025 yılında çalışan nüfusun %75’ini Y kuşağının…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 5: Göstergebilimsel Analiz Yöntemi – Reklamların Analizi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 5 – Göstergebilimsel Analiz Yöntemi – Reklamların Analizi  Problem: Bu çalışmada, televizyon reklamlarında, bireylerin tüketim arzularının kamçılanmasında etkili olan sembolik etmenleri ortaya koymak amacıyla, hem sözel hem de görsel unsurları etkili bir şekilde bir arada kullanan televizyon reklam filmleri üzerinde durulmuştur. Televizyon reklamları, televizyonun doğası gereği,…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi Problem: Bugüne kadar birçok farklı disiplin tarafından incelenen kültür olgusu, küreselleşen dünyanın dinamik değişkenleri arasındaki yerini ve önemini korumaktadır. Farklı kültürlerin birbirleri ile karşılaşma ve temasa geçme sıklığını arttıran küreselleşme süreci, kültürler arasındaki farklılıkların dikkate alınmasını, anlaşılmasını ve…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi

  Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi Problem sorusu: Bu çalışma, “İnternetin gazetecilik alanında etik açıdan nasıl bir etkisi vardır?” araştırma sorusuna dayanmaktadır. Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de en sık ziyaret edilen internet gazetelerinde kullanılan reklamların habercilik etiği açısından değerlendirilmesini amaçlanmaktadır. Önem: Bu çalışma, reklamların kullanılma…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 2: Eleştirel Yaklaşım

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 2: Eleştirel Yaklaşım Problem: İnsan eylemliliğinin felsefi ve ahlaki boyutlarını kendine hareket noktası olarak belirleyen etik teorisi, bir edimi (fiili, davranışı) ‘iyi’, ‘doğru’, ‘güzel’, ‘kabul edilebilir’ yapan niteliksel koşulları sorgulamaktadır. Ancak, günlük yaşam pratiklerinin bir eylemi ödev, görev, sorumluluk, tercih ya da izin olarak açığa çıkaran…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 1: Sosyal Medya ve Anket Çalışması

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 1: Sosyal Medya ve Anket Çalışması Problem: Sosyal medya platformları iletişimin birçok alanında farklı işlevler için kullanılmaktadır. Sanat etkinliklerinin duyurumunda bugün sosyal medya vazgeçilmez bir iletişim kanalı haline gelmiştir. Sanat etkinliklerinin geniş kitlelere tanıtımı ve duyurumu adına yapılan iletişim çabaları, başta sosyal medya olmak üzere yeni…

Ajans haberciliğine iyi bir örnek: AP’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmayla ilgili haberi

Haber ajansları, habercilik ve uluslararası iletişimde önemli bir görevi üstleniyor. Medyaya haber ve haberi tamamlayıcı materyaller sağlayan ajanslar, kitle iletişim araçları dışında şirketlerin, devlet kurumlarının, uluslararası örgütlerin bilgi ve enformasyon için başvurduğu vazgeçilmez kuruluşlardır. Ajanslar ve ajansların geçtiği haberler (hele uluslararası üne sahip AP, Reuters, AFP gibi köklü ajanslar ise) güvenilir olmakla da bilinirler. Bunu…