Bob Dylan, sonunda Nobel Edebiyat Ödülü’nü almayı kabul etti

Amerikalı ünlü şarkıcı Bob Dylan, sonunda kendisine verilen Nobel Edebiyat Ödülü’nü almayı kabul etti. Merkezi İsveç’te bulunan Nobel Akademisi’nden yapılan açıklamada, Bob Dylan’ın ödülünü bu hafta sonu alacağı bildirildi. Amerikalı şarkıcı geçtiğimiz Ekim ayında, sürpriz bir kararla Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü. Ancak Bob Dylan, şimdiye kadar ne ödül konuşması yaptı, ne de ödülünü aldı.…

Uzayla ilgili 100 kitap listesi

Kitap eleştirisi ve değerlendirmesi blogu “Okuduğum Kitaplar“da “Uzayla ilgili okumanız gereken 100 kitap” listesi yayınlandı. Listede hem romanlar, hem de edebiyat dışı popüler bilim kitapları var. Listede çok bilinen bilim kurgu romanlarından Arthur C. Clarke’ın “2001: Bir Uzay Efsanesi” ile birlikte ünlü fizikçi Stephen Hawking’in “Zamanın Kısa Tarihi” kitabı yan yana duruyor.  Ayrıca son yıllarda sinemaya…

Filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Žižek’ten film önerileri

    Dr. Javanshir Gadimov Sloven Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Žižek, sevdiği ve iyi filmlerden bir listeyi açıkladı.. Videolu bir anlatımla seçtiği filmleri açıklayan Žižek, onlarla ilgili kısa yorumlarda bulunuyor. Ardından film eleştirisi üzerine düşüncelerini dile getiriyor. Filmler listesinde ilk seçiminin Trouble in Paradise (1932) olduğunu belirten Žižek, filmin bir başyapıt ve…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Örnekler)

  Yrd. Doç. Dr. Javanshir Gadimov, Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Bilimsel bir çalışma planı yaparken hangi yöntemin uygulanacağı üzerinde önemle durulmaktadır. Aynı zamanda bilimsel bir çalışmayı hem yazarken, hem de okurken ilk önce bu çalışmanın problemi nedir, amacı ve önemi belirtilmiş midir, hipotezi var mıdır, yöntemi, örneklemi ve veri işleme araçları nelerdir diye…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 7: İçerik Analizi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 7: İçerik Analizi Problem: Propaganda toplulukları etkileme aracı olarak; onların duygu düşünce davranış ve hareketlerini etki altında tutabilmeyi, değiştirmeyi amaçlamaktadır ve örgütlü inandırma etkinliği olarak da tanımlayabileceğimiz propaganda çeşitli inandırıcı ya da ikna edici araçlarla fikirlerin ve değerlerin yayılmasını sağlamaktadır. Medya yapısı gereği kitlelere çok hızlı…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi Problem: Dijitalleşme ve iletişim teknolojileri arasındaki etkileşim hızla artmakta; değişen çağ yeni bir pazarlama alanı, kullanıcı yapısı ve yeni reklam biçimlerini karşımıza çıkarmaktadır. Dünyada internet ve dijital teknolojiyi en çok kullanan kesimin gençlerden oluşması, 2025 yılında çalışan nüfusun %75’ini Y kuşağının…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 5: Göstergebilimsel Analiz Yöntemi – Reklamların Analizi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 5 – Göstergebilimsel Analiz Yöntemi – Reklamların Analizi  Problem: Bu çalışmada, televizyon reklamlarında, bireylerin tüketim arzularının kamçılanmasında etkili olan sembolik etmenleri ortaya koymak amacıyla, hem sözel hem de görsel unsurları etkili bir şekilde bir arada kullanan televizyon reklam filmleri üzerinde durulmuştur. Televizyon reklamları, televizyonun doğası gereği,…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi Problem: Bugüne kadar birçok farklı disiplin tarafından incelenen kültür olgusu, küreselleşen dünyanın dinamik değişkenleri arasındaki yerini ve önemini korumaktadır. Farklı kültürlerin birbirleri ile karşılaşma ve temasa geçme sıklığını arttıran küreselleşme süreci, kültürler arasındaki farklılıkların dikkate alınmasını, anlaşılmasını ve…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi

  Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi Problem sorusu: Bu çalışma, “İnternetin gazetecilik alanında etik açıdan nasıl bir etkisi vardır?” araştırma sorusuna dayanmaktadır. Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de en sık ziyaret edilen internet gazetelerinde kullanılan reklamların habercilik etiği açısından değerlendirilmesini amaçlanmaktadır. Önem: Bu çalışma, reklamların kullanılma…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 2: Eleştirel Yaklaşım

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 2: Eleştirel Yaklaşım Problem: İnsan eylemliliğinin felsefi ve ahlaki boyutlarını kendine hareket noktası olarak belirleyen etik teorisi, bir edimi (fiili, davranışı) ‘iyi’, ‘doğru’, ‘güzel’, ‘kabul edilebilir’ yapan niteliksel koşulları sorgulamaktadır. Ancak, günlük yaşam pratiklerinin bir eylemi ödev, görev, sorumluluk, tercih ya da izin olarak açığa çıkaran…