Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde

Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler

Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi

Problem: Dijitalleşme ve iletişim teknolojileri arasındaki etkileşim hızla artmakta; değişen çağ yeni bir pazarlama alanı, kullanıcı yapısı ve yeni reklam biçimlerini karşımıza çıkarmaktadır. Dünyada internet ve dijital teknolojiyi en çok kullanan kesimin gençlerden oluşması, 2025 yılında çalışan nüfusun %75’ini Y kuşağının oluşturacağı yönündeki veriler kullanıcıları çözmeye çalışan marka, pazarlama ve reklam alanındaki kesimin bu genç kitleye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. IAB (Interactive Advertising Bureau) Türkiye merkezinin yaptığı açıklamaya göre ise dijital reklam yatırımları 2012’de geçen yıla göre % 30 artışla 943 milyon TL olmuştur. Dolayısıyla dijitalleşmenin sunduğu etkileşim, sanallık gibi kavramların geleneksel reklamdan daha farklı reklam biçimlerini karşımıza çıkardığı belirtilmektedir. İlerleyen yıllarda dijital reklam çalışmalarına verilen önemin ve yeni reklam alanlarını daha da artıracağı öngörülmektedir. Buna göre ağırlıkta dijital teknolojiyi kullandığı belirtilen bu genç neslin dijital kültür yapısı içerisinde, dijital çağın bu yeni reklam türlerine nasıl cevap vermekte olduğu konusunun merak uyandırdığı söylenebilir.

2. Türk ve Amerikalı Gençlerin Dijital Reklamlara Tepkileri Üzerine Bir Araştırma

2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu araştırma ile öncelikle, gelecekte Türkiye’de önemli bir kullanım alanına sahip olacağı öngörülen “Dijital Reklamcılık” konusunda sonradan yapılacak akademik ve uygulamalı çalışmalara ışık tutulması ve bu yeni reklam biçimleri uygulanırken “kültür” öğesinin bir farklılık yaratıp yaratmayacağının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma ile, özellikle İstanbul ve

Washington DC’ deki üniversiteli genç kesimin yeni medya alanındaki reklamlara nasıl yaklaştığı, onları nasıl değerlendirdiği ve kültürel değişkenlerin burada bir role sahip olup olmadığı açıklanmaya çalışılmıştır.

2.2. Araştırmanın Önemi

Çalışma genç kitleye, doğru zamanda ve doğru mecra ile etkili bir biçimde erişme amacını taşıyan markaların, gelecekte yapacakları reklam çalışmalarında nelere dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyması adına önem taşımaktadır. Çalışmanın ayrıca dijital reklamcılık uygulamaları ve kültürel değişkenlerin buradaki rolünü, söz konusu alanı kullanma yoğunluğu yüksek bir kitle üzerinden (gençler) değerlendirme imkânı sunması ve Türkiye’de bu alanda yapılmış ilk çalışma olması önemini artırmaktadır.

2.3. Sınırlamalar

Bu araştırmanın sınırını söz konusu araştırmanın zaman ve bütçe kısıtları nedeniyle iki ülkenin bir ilini ve genç üniversiteli öğrencilerini kapsaması ve reklamlar adına genel bir değerlendirme yapılması oluşturmaktadır.

2.4. Araştırmanın Örneklemi

Araştırmada kolayda örneklem metodu içinde yer alan tesadüfi olmayan örneklem metodu kullanılmış; İstanbul ve Washington DC’de 18-28 yaş aralığında yer alan, internet ve yeni medya araçlarını kullanan (175 İstanbul, 175 Washington DC’deki) toplam 350 üniversite öğrencisi, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

2.5. Veri Toplama Araç ve Yöntemleri

Araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden kantitatif araştırma metodu kullanılmış; veri toplama tekniği olarak anket tercih edilmiştir; elde edilen verilerin analizinde ise SPSS 11.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formunun

Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre ise gençlerin yeni medya kullanımı ve burada gerçekleşen dijital reklam uygulamalarına yönelik tepkiler üzerinde kültürün belirgin bir rol oynayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça:

Gülay Öztürk, Dijitalleşen Çağın Gençleri ve Dijital Reklamlara Yönelik Tepkileri: Türk ve Amerikalı Gençler Üzerine Bir Araştırma, 1 . Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, 2013, s. 225 – 236.

Reklamlar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi” üzerine bir yorum

  1. Geri bildirim: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Örnekler) | benimhaber

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s