Kredi Derecelendirme Kuruluşları

Kredi derecelendirme kuruluşları olarak adlandırılan kurumlar, şirket ve ülkelerin kredi notunu hesaplar. Kişilerin kredi değerlendirmesini ise ülke çapında faaliyet gösteren kredi büroları yapıyor. Kredi derecelendirme şirketleri, dünya finans alanının en etkin kuruluşlarıdır. Moody’s, Standard and Poor’s ve Fitch Ratings üçlüsü ise dünya çapında faaliyet gösteren kredi değerlendirme kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlardan temel beklenti yatırımcılara hangi şirket…

Edebiyathaber.Net sitesinde yayınlanan 10 yazım – 2

Edebiyathaber.Net sitesinde şimdiye kadar 20 yazım yayınlandı. Haziran 2015’de edebiyat, kültür, sinema ile ilgili yazılar göndermeye başladığım sitede Eylül 2015’e kadar 10 yazım yayınlandı. Bunları daha önce “Edebiyathaber.Net sitesinde yayınlanan 10 yazım…” başlığı ile paylaşmıştım. Ekim 2015 ile Eylül 2016 arasında ise 10 yazım daha yayınlandı. Bu yazılar da şöyle: Filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Žižek’ten…

Filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Žižek’ten film önerileri

    Dr. Javanshir Gadimov Sloven Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Žižek, sevdiği ve iyi filmlerden bir listeyi açıkladı.. Videolu bir anlatımla seçtiği filmleri açıklayan Žižek, onlarla ilgili kısa yorumlarda bulunuyor. Ardından film eleştirisi üzerine düşüncelerini dile getiriyor. Filmler listesinde ilk seçiminin Trouble in Paradise (1932) olduğunu belirten Žižek, filmin bir başyapıt ve…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Örnekler)

  Yrd. Doç. Dr. Javanshir Gadimov, Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Bilimsel bir çalışma planı yaparken hangi yöntemin uygulanacağı üzerinde önemle durulmaktadır. Aynı zamanda bilimsel bir çalışmayı hem yazarken, hem de okurken ilk önce bu çalışmanın problemi nedir, amacı ve önemi belirtilmiş midir, hipotezi var mıdır, yöntemi, örneklemi ve veri işleme araçları nelerdir diye…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 7: İçerik Analizi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 7: İçerik Analizi Problem: Propaganda toplulukları etkileme aracı olarak; onların duygu düşünce davranış ve hareketlerini etki altında tutabilmeyi, değiştirmeyi amaçlamaktadır ve örgütlü inandırma etkinliği olarak da tanımlayabileceğimiz propaganda çeşitli inandırıcı ya da ikna edici araçlarla fikirlerin ve değerlerin yayılmasını sağlamaktadır. Medya yapısı gereği kitlelere çok hızlı…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 6: Kantitatif (Nicel) Araştırma Yöntemi Problem: Dijitalleşme ve iletişim teknolojileri arasındaki etkileşim hızla artmakta; değişen çağ yeni bir pazarlama alanı, kullanıcı yapısı ve yeni reklam biçimlerini karşımıza çıkarmaktadır. Dünyada internet ve dijital teknolojiyi en çok kullanan kesimin gençlerden oluşması, 2025 yılında çalışan nüfusun %75’ini Y kuşağının…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 5: Göstergebilimsel Analiz Yöntemi – Reklamların Analizi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 5 – Göstergebilimsel Analiz Yöntemi – Reklamların Analizi  Problem: Bu çalışmada, televizyon reklamlarında, bireylerin tüketim arzularının kamçılanmasında etkili olan sembolik etmenleri ortaya koymak amacıyla, hem sözel hem de görsel unsurları etkili bir şekilde bir arada kullanan televizyon reklam filmleri üzerinde durulmuştur. Televizyon reklamları, televizyonun doğası gereği,…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi

Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 4: Odak Grup Çalışması – Nitel Araştırma Yöntemi Problem: Bugüne kadar birçok farklı disiplin tarafından incelenen kültür olgusu, küreselleşen dünyanın dinamik değişkenleri arasındaki yerini ve önemini korumaktadır. Farklı kültürlerin birbirleri ile karşılaşma ve temasa geçme sıklığını arttıran küreselleşme süreci, kültürler arasındaki farklılıkların dikkate alınmasını, anlaşılmasını ve…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi

  Medya ve İletişim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Örnekler Örnek 3: İnternet Gazeteciliğinde Reklam ve İçerik Analizi Problem sorusu: Bu çalışma, “İnternetin gazetecilik alanında etik açıdan nasıl bir etkisi vardır?” araştırma sorusuna dayanmaktadır. Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de en sık ziyaret edilen internet gazetelerinde kullanılan reklamların habercilik etiği açısından değerlendirilmesini amaçlanmaktadır. Önem: Bu çalışma, reklamların kullanılma…